Header Ads Widget

test banner

İslam: Merhamet mi Zulüm mü?


Zulüm, kendine ve başkalarına karşı haksız şiddet eylemleridir. Merhamet, kişinin kendisine ve başkalarına haklı olarak iyilik yapma eylemleridir. Zulüm ve merhamet dürtüsel veya kasıtlı, planlı veya plansız, sözlü ve fiziksel olabilir.

Haksız şiddet, kaprisleri tatmin etmenin ve boşlukları doldurmanın aracıdır; zalimlik, bir kişinin tuhaflığının ve ahlaki boşluğunun kanıtıdır. Müslümanlar, tuhaflıkların değil, disiplinin müritleri olmalıdır; ahlaki olarak boş olmamalıdırlar. Bu nedenle gerçek Müslümanlar zalim olamazlar.

Zulüm, intikam almak veya ceza vermek için yapılır. Ancak en büyük intikam ve en büyük ceza Allah tarafından yapılır. Bu nedenle Müslümanlar, zulmü, intikamı ve cezayı Yüce Allah'a havale etmesi gerekir. Bu, Tanrı'nın zalim, intikamcı ve cezayı seven olduğu anlamına gelmez, çünkü Tanrı'nın eylemleri adalettir, kapris değil. Aksine insanlar için adaletle cezalandırmak son derece zordur; ceza insanlar tarafından yapılır ve genellikle kapris içerir.

Ceza ve intikam, Tanrı'nın alanı ve özelliğidir; O, Muntakim'dir; Bu nedenle Müslümanların intikam ve cezayı Allah'a havale etmesi, intikam ve ceza peşinde koşmaktan vazgeçmeleri gerekir.

Bir Müslüman, Allah'ın Kudreti, Gücü ve Cehennem ateşinden şüphesi yoksa, kendi küçük, önemsiz ve geçici intikamını düşünmeyi bırakır ve Allah'ın düşmanları ve zalimleri için hazırladığı muazzam ve sonsuz azabı hakkında düşünmeye başlar. Nefret yerine düşmanlarına ve zalimlere acımaya başlar.

Bir Müslüman, Cenâb-ı Hakk'ın Kudreti, Gücü ve Cehennem ateşinden şüphe duyarsa, kendi intikamını ve cezasını uygulamaya başlar; zalim olur. Bu, zulmün köklerinin Tanrı'ya inanmama olduğu anlamına gelir; zulüm, Allah'ın kudreti ve varlığı hakkındaki şüphelerden başlar; zalimlik, zayıf inancın veya inancın yokluğunun simgesi ve belirtisidir.

Zulüm sorunları çözmez. Zulüm, sorunları çoğaltır ve karmaşıklaştırır. Zulüm, kötülüğün meyvelerini toplamak için nefret tohumlarını eker. Zulüm intikam rüzgarını estirir ve ardından kör saldırganlığın fırtınasını biçer. Zulüm, bir insanı bin yıl boyunca karalar. Zulüm, yüzyıllardır süren üretken çalışmaları dakikalar içinde yok eden ve yakıp kavuran bir ateş fırtınasıdır.

Zulüm zihinsel ve psikolojik kuduzdur. Zalim insanlar hayvanlardan daha kötü olan akılsız zombilerdir çünkü hayvanlar en azından kendini koruma içgüdüsüne sahiptir, ancak zalim insanlar kendileri dahil herkesi ve her şeyi mahvetmeye hazırdır.

Zalim insanlar güzelliği göremezler çünkü çirkinliğe odaklanırlar. Zalim insanlar karanlığın yaratıklarıdır; mağfiret ve merhamet nurundan korkarlar. Zalim insanlar intikam ve ceza duygularının esiridirler; zalim insanlar boşturlar ve iç boşluklarını başkalarının acıları ve ıstıraplarıyla doldururlar. Zalim insanlar geçmişin tutsaklarıdır; kendilerini geleceğe yeniden yönlendiremezler; yaşayan fosiller ve yürüyen ölülerdir.

Zulüm uygulayanlar ve sürdürenler, çürümüş çöp yığınıdır; onlar insanlığın çöplügü ve yüz karasıdır. Zulmü, dindarlık, bilimcilik ya da başka bir “-izm” kılığına girdirenler; zulme yeni adlar icat edenler; merhamet kisvesi altında zulmü maskeleyenler; şarlatanlar ve aptaldırlar çünkü zalimlik her zaman kendi mucidini öldüren bir Frankenstein'dır.

Teröristler zalimdir. İşkenceciler zalimdir. Teröristler ve işkenceciler mümin ve Müslüman değildir. Ve eğer onlar müminler ve Müslümanlarsa, o zaman ben mümin ve Müslüman değilim.

Zulüm duygular değil, eylemlerdir. Duygular çoğunlukla kontrol edilemez, ancak eylemler kontrol edilebilir. Duygular yok edilemez, ancak evcilleştirilebilirler. Olumsuz duygular, soğumaya zaman tanımak için ertelenebilir ve daha sonra Tanrı'nın Gücü ve Adaletine havale edilebilir. Duyguları erteleme ve Tanrı’yı yetkilendirme, olumsuz duyguları dağıtmanın ve boşaltmanın araçlarıdır.

İnsanlar olumsuz duygularından dolayı, sözlü ve fiziksel olarak ifade edilmedikçe, suçlanamazlar. Zulüm sözlü ve fiziksel olabilir, ancak gaddarlık duygu ve düşüncesini duygusal ve bilişsel düzeyde hapsetmek kişiyi onun kirli sonuçlarından ve zayıflatıcı etkilerinden kurtarabilir.

Zulüm olumsuz eylemlerdir; negatif sayılar gibidir. Merhamet olumlu eylemlerdir; pozitif sayılar gibidir. Örneğin, bir kişinin zulmü eksi iki (-2) ile temsil edilir. Bir başkası kendi zulmünü eklerse (eksi iki, -2), sonuç eksi dört olur ((-2)+(-2)=(- 4)). Bu nedenle zulüm şefkatle tedavi edilmelidir. Örneğin, zulüm eksi iki (-2) ve merhamet artı dört (+4). O zaman sonuç artı iki ((-2)+4=+2) olur. Negatife negatif eklemek, pozitif üretmez. Zulme zulmü eklemek merhamet üretmez.

Negatife büyük pozitif eklemek, pozitif üretir. Zulme uğrayanlara merhamet etmek ve eklemek, merhameti doğurur.

Zalim olmak hayata değer katmaz ama hayattan değer çıkarır. Zalim davranmak insanı mutlu etmez. Zulüm deniz suyu içmek gibidir; sadece şiddete olan susuzluğu birleştirir ve şiddetlendirir. Zulüm doyum ve tokluk getirmez. Zulüm kazanmak değil, kaybetmektir.

Sosyal yapılar, birçok hareketli ve birbirine bağlı parçaya sahip mekanizmalar gibidir.

Bağışlama ve şefkat, bu mekanizmada kayganlaştırıcı yağ gibidir. Zulüm, mekanizmadaki korozyon ve pas gibidir. Bağışlama ve şefkat, toplum mekanizmasının üretken ve yapıcı çalışmasına izin verir. Zulüm, mekanizmanın parçalarını birbiriyle uyumsuz hale getirir ve toplum mekanizması çözülür.

Zalim insanlar ahlaken iyi olamazlar çünkü zalimlik asla yalnız kalmaz; her zaman diğer tüm olumsuz özellikleri barındırır ve komşu yapar. Örneğin, 68:13'te zulümden bahsedilir.

Bununla birlikte, önceki ve sonraki 68:10, 68:11, 68:12, 68:14, 68:15 ayetleri zalimliğin yakın akrabalarını ve yakın ailesini anlatır.

Zulüm bir sesin yankısı gibidir. Sana dönecek; bu sadece bir zaman meselesi.

Zulüm, toplumun, grubun ve ailenin temeline konulan saatli bombadır. Bugünkü küçük zulüm, yarın şiddetli bir patlamaya dönüşecek. Zulüm savaşları ve muharebeleri kazanmaz.

Zulüm düşman sayısını azaltmaz. Zulüm, herhangi bir savaşta ve muharebede yenilginin başlangıcıdır. Zulüm düşman sayısını artırır çünkü zulüm mitolojik Hydra'ları doğurur. Zulüm, zayıflığın ve kırılganlığın bir işareti ve sembolüdür. Zulüm, alçak insanların düşük bir özelliğidir. İşkenceciler ve teröristler, kendilerini savunamayan insanlara karşı zulme başvuruyor; teröristlerin ve işkencecilerin açık, dürüst ve yüz yüze mücadele için yürekleri ve cesaretleri yoktur; onlar insanlığın parazitleri ve zararlılarıdır. Zulüm ve zalim insanlar, insanlığın bir belası, vebası ve şarbonudur.

Zulmü teşvik edenler, devam ettirenler ve yayanlar; zalimce sistemler, yapılar, politikalar, planlar ve projeler inşa edenler; zulüm felsefesini yapan, nazariye kuran, uygulayan, öğüt veren, zulmü öğretenler Müslüman ve mümin olamazlar. Ve eğer onlar Müslüman ve mümin iseler, o zaman ben Müslüman ve mümin değilim.

İslam merhamettir, zulüm değil.

Ben zulmü değil, merhameti seçtim ve seçiyorum. 2: 111… De ki: "Eğer doğruysanız, kanıtınızı gösterin!"

25:30. Ve Elçi diyor ki: “Rabbim! Elbette kavmim bu Kuran'ı hiç dikkate alınmayacak bir şey yaptı."


-İman isteyen münafık

Not: Bu yazı, “Islam: Compassion or Cruelty?” yazısının (link) Google Translate ile yapılmış tercümesidir. Tercüme hataları vardır, anlaşılmayan fikirler için İngilizce yazıya bakmak lazım. Yazılanlar hakikat değildir, hipotezdir. Yani mutlak doğruluk iddiası yoktur, ve hataları mevcuttur. Karşı delilleri seviyorum ve bekliyorum. Ama karşı duyguları umursamıyorum. Delillerle çürütün, duygularla değil. 25:77 duanız yoksa, ehemmiyetiniz de yoktur diyor; bu sözü, deliliniz yoksa, ehemmiyetiniz yoktur diye anlıyorum. Saygılar.


author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar