Header Ads Widget

test banner

Yaşar Nuri Öztürk'ten bir Söyleşi Tavsiyesi


Sevgili Kardeşlerim,

Din konusu önemli bir konu. 

Doğru düzgün öğrenilmezse, insanın ve insanlığın başına bela olur. 

Nitekim öyle de olmuştur. 

Tarih bunun apaçık bir şahidi olup, Kur’an-ı Kerîm de bu hakikate defalarca işaret eder.

İnsanlığın dinden nefret etmesinde ve uzaklaşmasında din adamları sınıfının rolü çok ama çok büyüktür. 

Bu, İslam da dahil, bütün dinler için geçerli ve inkarı mümkün olmayan bir hakikattir.

Yahudilik ve Hristiyanlıkta ruhban denilen din adamları, İslamda ulema, şeyh, pîr, gavs, zamanın sahibi, vesaire denilen sınıf, hep dini yozlaştırdılar ve insanlığın asırlar boyunca ızdırabına sebeb oldular.

Bizler, hakikatı öğrenmek istiyorsak, aklımızı kullanmak zorundayız. 

“Aklını kullanmayanların üzerine Allah pislik yağdırır” ayetini Allah boşuna indirmedi. 

Maalesef, Yahudiliğin ve Hristiyanlığın başına gelenler, mel’un Muaviye’den itibaren asırlar içinde İslamın da başına geldi, getirildi. 

Buna ciddi kafa yormak lazım sevgili kardeşlerim.

Basmakalıp ve yüzeysel değerlendirmelerle hakikatleri göremeyiz, öğrenemeyiz. 

Aklımızı kullanmak mecburiyetindeyiz. 

“Bir topluluk kendisini değiştirmedikçe, Allah o topluluğu değiştirmez” ayeti üzerine ciddi kafa yormamız lazım.

Aşağıda linkini sunduğum Cevizkabuğu sohbetinde, merhûm Yaşar Nuri merhûm Ahmed Hamdi Aksekili’den bir anektod naklediyor. Merhûm Aksekili’nin dediklerine ciddi kafa yormamız lazım…

Bu hayatî ehemmiyyette hakikatleri farketmediğimiz müddetçe biz Müslümanlar asla ve kat’a adam olamayız.

Dinimizi doğru anlamak istiyorsak, aklımızı, mantığımızı, vicdanımızı adam gibi (gerektiği gibi) kullanmak mecburiyetindeyiz.

Merhûm Yaşar Nuri Öztürk’ün YouTube’da bol miktarda mevcûd bulunan sohbetlerini mutlaka ve mutlaka can kulağıyla dinlemeliyiz/dinlemelisiniz. 

Eften, püften ve tamamen nefsaniyyetten kaynaklanan ve cemaat/tarikat/grup/vesaire MENSUBİYYETİ VE AİDİYYETİ gibi TAMAMEN UYDURUK MAZERETLERİN ARKASINA SIĞINIP, ÇIPLAK GERÇEKLERİ BÜTÜN ÇIPLAKLIĞIYLA VE DOĞRUCU DAVÛD DOBRACILIĞIYLA DİLE GETİRMİŞ OLAN merhum Yaşar Nuri hocaya kulak vermekten kaçınmamalıyız, kaçınmamalısınız. 

İşte size bunlardan sadece bir tanesi ;

Aşağıdaki linkteki Cevizkabuğu sohbetinde merhûm Yaşar Nuri, baştan sona kadar, başka hiçbir hocaefendiden duymadığımız ve bu gidişle de, MAALESEF, daha sittîn (60) sene duymayacağımız ehemmiyyette Kur’an kaynaklı doğru İslâmî bilgiler veriyor. 

Bu sohbeti baştan sona pürdikkat ve anlama gayretiyle dinlemenizi tavsiye ediyorum. 

Bilhassa, sohbetin 86. cı dakikası ve devamında, 1950’li senelerde Diyanet İşleri Başkanlığı yapmış âlim ve fâzıl bir zat olan Ahmed Hamdî Aksekili hocadan bir hâtıra naklediyor ki, ben o hâtıradaki, merhûm Aksekili’nin Martin Luther’den hareketle, Müslümanların hal-i pür melaline dair o müdhiş tesbîtine can-u gönülden iştirak ediyorum. 

Fâideli ve ufuk açıcı bir dinleme ümîdiyle paylaştım…

https://youtu.be/HuhCWM-TLs8

-Abdullah Erdemli

İsviçre

author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar