Header Ads Widget

test banner

İslam: Bilim mi Cehalet mi?


Bir kimse kendisine veya bir başkasına "Müslümanlar bilgili mi yoksa cahil mi?" diye soru sorsa, o zaman en olası cevap “Müslümanlar cahildir” olur.

Müslümanların “bilişsel diyabeti” vardır. Metabolik diyabet, sağlıksız gıda seçimlerinin, fiziksel hareketsizliğin, beslenme planı eksikliğinin ve disiplin eksikliğinin bir sonucudur.

Benzer şekilde, “bilişsel diyabet”, sağlıksız bilgi kaynaklarının, entelektüel hareketsizliğin, bilişsel gelişim için bir planın olmayışının ve akademik disiplinin yokluğunun bir sonucudur. Obez, fazla kilolu, hareketsiz kişiler diyabet için risk grubundadır; yazmayan, okumayan, düşünmeyen insanlar “bilişsel diyabet” için risk grubundadır.

Diyabet iki şekilde tedavi edilebilir: ilaçlar ve yaşam tarzı değişikliği. Aynı şekilde, bilişsel diyabet iki şekilde tedavi edilebilir: “entelektüel haplar” ve yaşam tarzı değişikliği.

İlaçlar bir kişiyi rehin, tutsak ve doktorlara ve ilaç şirketlerine bağımlı hale getirir. “Entelektüel haplar” bir kişiyi rehin, tutsak ve sözde-alimlere ve yozlaşmış sosyal kurumlara bağımlı hale getirir.

Diyabet tüm iç organlara zarar verir ve yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürür.

Komplikasyonlar amputasyonu içerebilir. “Bilişsel diyabet” aynıdır; nihai sonuç, muhakeme yeteneklerinin kesilmesi ve başkalarına bağımlı bir entelektüel ampute ve bilişsel olarak engelli hale gelmektir.

International Baccalaureate'in Bilgi Kuramı (epistemoloji) dersine göre, sekiz Bilme Yolu (Way of Knowledge) vardır: (1) duyu algısı, (2) akıl, (3) duygu, (4) inanç, (5 ) hayal gücü, (6) sezgi, (7) hafıza ve (8) dil. Ayrıca sekiz Bilgi Alanı (Area of Knowledge) vardır: (1) matematik, (2) doğa bilimleri, (3) beşeri bilimler, (4) tarih, (5) dini bilgi sistemleri, (6) yerel bilgi sistemleri, (7 ) sanat ve (8) etik.

Bu sekiz bilme yolundan, inanç “vahiy” olarak etiketlenebilir ve geri kalan yedi tanesi “akıl” olarak gruplandırılabilir. Vahiy ve akıl arasındaki etkileşim ve gerilim, Müslümanların tarihinin bir parçasıydı; Mihna ve Mutezile'yi google’da arayın. Ben tarihin bataklıklarına girmeyeceğim çünkü emsallere ve kişilere göre ilkelerin önceliğini seçtim. Bu nedenle aklı ve vahyi uzlaştırmak ve birleştirmek için üç metafor önereceğim.

Öncelikle kendime bir soru sorayım: “Kuran (vahiy) akla yer verir mi?” Cevap: Evet.

5:43. ayette akıl ve vahiy birlikte zikredilmiş ve hem soran hem de cevap veren kısmının sebepleri zikredilmiştir. Bu, vahyi yorumlarken farklı sebeplerin ve çeşitli bakış açılarının birleştirilmesi gerektiği anlamına gelir.

İlk metafor “bacaklar” metaforudur. Fonksiyonel hareket için insanların iki bacağa ihtiyacı vardır. Benzer şekilde, işlevsel düşünme için insanların hem akla hem de vahye ihtiyacı vardır. Bacaklarından birini kullanmayı reddeden kişi topal ve çoğunlukla işlevsiz hale gelir.

Aynı şekilde, ister aklı ister vahyi kendi isteğiyle bırakan kişi, gerçeği tam olarak, tüm renklerde, farklı açılardan deneyimleme fırsatını kaybeder. Uzay ve zamanın sınırlarının ötesinde ve entropi hapishanesinin duvarlarının üzerinde var olma olasılığı fikri, zihni genişletir ve geliştirir; zevk ve heyecana yeni boyutlar ve dereceleri ekler.

İkinci metafor “araba ve anahtar” metaforudur. Hayat uzun bir yolculuktur ve doğum ve ölüm birçok duraktan sadece ikisidir. Bu uzun yolculukta ulaşıma ihtiyaç vardır ve vahiy araba gibidir. Araba yolculuğu kolay, güvenli ve basit hale getirir. Ancak, bir araba anahtarsız çalışmaz ve akıl, anahtardır. Anahtarı arabaya sokmak ve çevirmek veya bir düğmeye basmak gibi basit bir işlem arabayı çalıştırır. Anahtar olmadan, araba işe yaramaz bir metal ve plastik yığınıdır.

Araba olmadan, anahtar işe yaramaz küçük bir şeydir. Anahtar ve arabayı birleştirmeden kişi uzun, zorlu ve tehlikeli bir yolculuk yapmaya mahkumdur.

Üçüncü metafor ise “kutu ve madeni para” metaforudur. İlk olarak parayı görmeyecek sekilde boş kutuya koyarız. Burada görme yeteneği akıldır, ve akıl kutunun içine giremez ve göremez. Madeni parayı görebilmek için kutuyu suyla doldurmamız gerekiyor. Işığın hava ve su sınırında kırılması nedeniyle, ışık ışınlarının yönü değişir ve madeni para görülebilir hale gelir.


Burada su vahiydir ve görme yeteneği akildir. Işığın kırılmasını kullanan gözlükler, mikroskoplar, teleskoplar, periskoplar, endoskoplar vb. herhangi bir cihaz görme yeteneğini geliştirir; kişinin çok küçük ve çok büyük nesneleri, uzak ve yakın nesneleri, bir şeyin içindeki nesneleri vb. görmesini sağlar. Ancak bu araçlar görme yeteneğinin yerini almaz. Aynı şekilde, vahiy akıl yürütme yeteneğini geliştirir ve genişletir, ancak vahiy akıl yürütme yeteneğinin yerini almaz. Vahiy, bir endoskop, teleskop, mikroskop, gözlük vb. gibi zihinsel bir araç gibidir.

Bu “bacaklar, araba ve anahtar, kutu ve madeni para” metaforları, akıl ve vahyin tamamlayıcı ilişkisini açıklar. Tamamlayıcı, çelişkili değil. “Bacaklar” metaforunda akıl ve vahiy bacaklar olarak düşünülür ve her insanın baskın bir tarafı vardır: ya solcu, ya sağcı ya da iki elle de. İnsanlar sağlak olmayı ya da solak olmayı seçmezler ve seçemezler; bu nedenle, bir kişinin düşüncesine akıl veya vahiy tarafından hükmedilmesi normal ve doğaldır. Sorunlar, bunlardan birinin terk edilmesi ve reddedilmesiyle başlar. Tekrar ediyorum: Akıl ve vahiy arasındaki ilişki çelişkili değil, tamamlayıcı ilişkidir.

Akıl ve vahyin tamamlayıcı doğasının uygulanması, 5:51 ayetinin yorumuyla gösterilebilir. Orada iki gruptan söz edildi: birincisi siyasi ve askeri gücü elinde bulunduruyor, ikincisi ise enformasyon ve medya gücünü elinde tutuyordu. Bu iki grup, belirli bir tarihsel dönemde diğer insanları baskı altına almak ve manipüle etmek için güç ve bilgiyi kullandı ve bu, dostluk ve ittifaklarından vazgeçmelerinin nedeniydi. Vahiy bize bunu söylüyor.

Şimdi aklımızı kullanalım ve bu ayeti mevcut realitemize aktaralım. Müslümanları boyun eğdirmek ve susturmak için güç ve bilgiyi kullanan iki grup; insanları ezen ve manipüle eden politikacılar ve din alimleridir. Bu nedenle 5:51 ayeti mevcut bağlamda şu şekilde okunmalıdır: “Ey iman edenler! Politikacıları ve Din bilginlerini dost ve müttefik edinmeyin. İçlerinden bazıları diğerlerinin dostu ve müttefikidir. Sizden kim onları dost edinirse, sonunda onlardan biri olur. Şüphesiz Allah, böyle zalimleri doğru yola iletmez.”

Bu yorum geçerli çünkü şimdiki Yahudiler ve Hıristiyanlar Müslümanları umursamıyorlar; onlar kendi işlerine bakarlar. Müslümanların kanını ve ruhunu emen vampirler, politikacılar ve din alimleridir. Politikacılar ceplerimizi ve cüzdanlarımızı boşaltmak, din alimleri de zihinlerimizi ve kalplerimizi boşaltmak istiyor. Bu nedenle 5:51 ayeti politikacılar ve din alimleri göz önünde bulundurularak okunmalıdır.

6:50 ayeti ayrıca akıl ve vahiy arasındaki dinamik ve organik dengeyi gösterir. "Gayb" ve "vahiy (yuha)" kelimeleri vahye, "gören (basir)" ve "düşünen (yatafakkarun)" kelimeleri ise akla işaret eder.

Vahiy ihtiyacı, varlığımızın zaman çizelgesine bakılarak anlaşılabilir.


Vahiy yokluğunda, bir kişinin doğumdan önceki ve ölümden sonraki durumunu anlamak çok zordur. Bu konularda tek başına akıl miyop ve dar, fazla materyalist ve sınırlıdır. Eskatoloji garip ve tuhaftır ve bilimden biliyoruz ki, bir şeyi anlamazsak, o zaman var olmadığı anlamına gelmez (“Unintelligible is not unintelligent,” Taleb, Antifragile). Anlayış eksikliği yokluğu kanıtlamaz.

6:29 ayeti eskatoloji hakkındaki şüpheleri dile getirmekte ve Kuran'ın indirilmesinden bu yana geçen beş yüz bin gün boyunca insanlar sadece akıl kullanarak eskatolojinin yokluğu ve varlığına dair deliller ortaya koyamamışlardır. Eskatolojiyi anlamak ve aydınlatmak için en iyi çabayı Nursi Onuncu Sözünde vermiştir.

Akıl ve vahiy ilişkisini açıklayan dördüncü metafor, Nursi tarafından Yirmi Üçüncü Sözde yazılmıştır. Orada akıl, kişinin elinde bir meşale olarak görülmekte ve bu meşale aydınlatma sisteminin anahtarını bulmak icin kullanılır. Kişi düğmeyi açmazsa aydınlatma sistemi işe yaramaz. Meşale ve aydınlatma sisteminin kombinasyonu değer ve işlevselliğe sahiptir. Yine bu metafor, çelişkili durumu değil, akıl ve vahyin tamamlayıcı doğasını gösterir. Akıl ve vahiy ilişkisinin bir sonucu olarak denilebilir ki “akıl artı vahiy eşittir bilgidir”.

Akıl tek başına cehalete eşittir. Vahiy tek başına cehalete eşittir. Akıl veya vahyin önceliği ve sonraligi, solak veya sağcı olmaya benzer bireysel ve doğal bir yatkınlık meselesidir.

International Baccalaureate'in Bilgi Kuramı (epistemoloji) dersine göre sekiz Bilgi Alanı vardır: (1) matematik, (2) doğa bilimleri, (3) beşeri bilimler, (4) tarih, (5) dini bilgi sistemleri, (6) yerel bilgi sistemleri, (7) sanatlar ve (8) etik. Nursi Ondokuzuncu Söz'de üç bilgi kaynağından bahseder: Evren, İnsan ve Kuran.

Matematik ve doğa bilimleri, uzay, zaman, madde, enerji ve doğa yasalarının ve kalıplarının tanımları oldukları için Evren grubunda gruplandırılabilir. Beşeri bilimler, tarih, yerli bilgi sistemleri, sanatlar ve etik, İnsan grubunda toplanabilir, çünkü bunlar insanoğlunun tanımları ve ürünleridir. Dini bilgi sistemleri, insan sınırlarının ve doğal yasaların ötesine geçtiği için Kuran grubunda toplanabilir.

Günümüz Müslümanlarının çoğu cahildir çünkü sekiz ilim alanını da görmezden gelirler.

Müslümanlar, inançlarının temel metni olan Kuran'dan bile habersizdirler. Matematik ve doğa bilimlerinde Müslümanlar yoktur; Müslümanların beşeri bilimler, tarih, yerli bilgi sistemleri, sanat ve etik hakkında hiçbir fikirleri yoktur. Neden? Çünkü Müslümanlar Kuran'ın ilk ve en önemli ayetlerini görmezden geldiler (96:1-5). Bu ayetler, yedinci yüzyılda entelektüel ve kültürel Big Bang'i başlattı. Bu ayetler Müslümanları okur, yazar ve düşünür olarak tanımlar. Ne yazık ki, şimdiki Müslümanlar okur, yazar ve düşünür olmaktan ışık yılları mesafesinde uzaktalar. Müslümanlar sırtlarını Kuran'a çevirdiler; “Bu Kur'an'ı dikkate alinmayacak bir şey haline getirdiler. (25:30)” Vay onlara! Vay onlara! Vay onlara!

Okumak, yazmak ve düşünmek, insanlar için en güçlü ve zevkli narkotiklerdir. Kimyasal narkotikler insanı gerçeklikten koparırken, okuma, yazma ve düşünme insanı gerçeğe bağlar, duyuları yükseltir, aklı keskinleştirir. Yemek, seks ve diğer zevk kaynakları, okuma, yazma ve düşünmeye kıyasla parlaklıklarını kaybederler (96:1-5). Bilim adamları ve araştırmacılar para için araştırma yapmazlar; okumanın, yazmanın, düşünmenin verdiği haz, heyecan ve coşku için araştırma ve icatlar yaparlar. Sufiler ve diğer mistikler, okuma, yazma ve düşünme narkotiklerini aşırı dozda alan bağımlılardır. Müslümanlar 96:1-5'in zevkini reddettiler ve bu nedenle şu anda kimyasal uyuşturucuların büyük üreticileri, perakendecileri ve tüketicileri konumundalar. Vay onlara! Vay onlara! Vay onlara!

Günümüz Müslümanlarının çoğu cahil ve aşağıdır. Bilgiye kayıtsızlıkları anlaşılmaz bir şekilde hatalı ve kusurludur. Üstüne üstlük, kendilerini bilgili ve zeki olarak düşünürler ve görürler; Müslümanlar kendilerini hakikatin tekelcileri, insanlığın kurtarıcıları ve liderleri, insanlık tarihinin en son ve en iyi toplumu, Cennet'in tek ve ayrıcalıklı tacirleri olarak görürler… Vay onların haline! Vay onlara! Vay onlara!

Müslümanlar, İslam'ın ilk ve tek düşmanıdır. Müslümanlar cehaletten uzaklaşmak isterler ise, arzularlar ise, hayaller kurarlar ise, hedeflerler ve planlarsa; o zaman geçmişin sarhoşluğuna ve körlüğüne uğramak yerine somut adımlar atmaları gerekiyor.

Müslümanların cahil oldukları dört temel alan vardır: (1) İman, (2) Ahlak, (3) İbadet, (4) Eleştirel tarih okuması. Ergenler ve yetişkinler için hem online hem de fiziksel olarak iki yıllık (yirmi dört aylık) bir kurs öneriyorum. İnanç - altı ay, ahlak - altı ay, ibadet - altı ay, tarihin eleştirel okuması - altı ay çalışılacak.

İnanç araştırma evresi altı alt evreden oluşur ve her alt evre bir ay sürer: (1) Tanrı, (2) Peygamberler, (3) Kitaplar, (4) Melekler, (5) Kader, (6) Ahiret. Her bir alt aşama, doğal, sosyal ve dini bilimlerin üçlü merceğinden anlaşılacak ve analiz edilecektir. Yani Allah inancı matematik, fizik, kimya, biyoloji, tarih, sosyoloji, ekonomi, tefsir, Kuran çalışmaları, Sünnet çalışmaları vb. kaynakları kullanarak araştırma yapılacaktır.

Daha sonra etiğin altı alt aşaması incelenecektir: (1) meta-etik, (2) normatif etik, (3) uygulamalı etik, (4) ilişki (aile, işyeri, komşu, sosyal medya vb.) etik, (5) iş etiği, (6) kamu sektörü etiği. Geleneksel sıralama inanç-ibadet-ahlâktır, ama ben onu inanç-ahlâk-ibadet olarak değiştiriyorum çünkü mevcut Müslümanlar çok ciddi bir ahlâk eksikliği içindeler; mevcut Müslümanların çoğu hiç etik değil.

Üçüncü aşama ibadettir ve altı alt aşamadan oluşur: (1) şehadet, (2) namaz, (3) zekat, (4) oruç, (5) hac, (6) aile egitimi (felsefe, ilkeleri ve ebeveynlik uygulamaları). Daha önce de belirtildiği gibi, doğal, sosyal ve dini bilimlerin üç boyutlu bir perspektifi kullanılarak alt aşamalar tasarlanmalıdır: psikoloji, fizyoloji, anatomi, ekonomi, sosyoloji, beslenme bilimi, aile çalışmaları, Kuran, Sünnet vb.

Dördüncü aşama, Müslümanların tarihinin eleştirel bir okumasıdır: (1) Vahiy: 610-632 yy, (2) Hilafet ve iç çekişme: 632-750 yy, (3) Klasik dönem: 750-1258 yy, (4) modern öncesi çağ: 1258-18. yüzyıl, (5) modern çağ: 18.-20. yüzyıl, (6) postmodern zamanlar: 20. yüzyıl- şimdiki zamanlar. Bu aşamada Müslümanların duygusal, nostaljik ve sarhoş değil, ölçülü ve akılcı bir tarih görüşü geliştirmeleri gerekmektedir. Şeker kaplama yok. Kör göz çevirmek yok. Beyazlatma yok. Utangaç ve utanç verici bir sessizlik yok. Müslümanlar kendi tarihleriyle yüzleşmeli; yoksa tarih Müslümanları sırtından bıçaklamaya devam edecek. David Christian'ın Büyük Tarihine benzer multidisipliner yaklaşım kullanılmalıdır. Bu aşamanın amacı ilkeleri, emsalleri ve kişileri ayırmaktır. Tarih yeni bir şekilde çerçevelenecek: tekrarlanacak ve taklit edilecek geçmiş olayların ve deterministik senaryoların bir açıklaması olarak değil, tarih ilkeler toplamı olarak çerçevelenecek.

Toplamda yirmi dört aylık çalışma ve araştırma vardır; her ay icin bitirme projesi, yazılı ödev ve sunumla sonuçlanıyor. Yani, her birey yirmi dört araştırma makalesi yazacak. Sonunda katılımcılara sertifika takdim edilecek.


Yirmi dört alt aşamanın her biri için: (1) bir aylık çalışma ve araştırma, (2) en az altı yüz sayfa okuma materyali, (3) uygun alıntılarla ve bibliyografya ile 3000-4000 kelime yazılı ödev, (4) 10-dakikalık bireysel veya grup sunumu, (5) bitirme projesi olmalıdır.

Bitirme projesinin amacı, toplumun psikolojik, ekonomik, ekolojik, sosyolojik vb. sorunlarına açık ve ayrıntılı bir çözüm önermek; bitirme projesinin anlamı, topluma faydalı bir şeyler yapmak, karşılıklı güven ve anlayışa dayalı sosyal sermayeye yatırım yapmak, insanlar arasında samimi ve güçlü bağlar ve ilişkiler kurmak, izolasyoncu zihniyeti kırmak, tüm insanların organik ve doğal sorumluluklarını ve haklarını kabul etmektir.

Bütün bunlar boş hayaller ve boş dilekler gibi görünüyor; ve aslında da boş hayaller ve boş dileklerdir. Şimdilik. Gelecekteki gerçeklik şimdiki hayaller olarak başlar. Yarım milyon gün önce meydana gelen kültürel ve entelektüel Büyük Patlama sadece beş cümleyle başladı (96:1- 5).

Aile ilk ve en büyük okuldur. Ebeveynler ilk ve en büyük öğretmenlerdir. Endişeli, bilinçli ve ilgili ebeveynler, yukarıda belirtilen kursa benzer kurslar tasarlayacaklardır. Endişeli, bilinçli ve ilgili gençler, ailenin ilk düşmanı cehalet olduğu için bu tür kursları bitirmiş eşleri arayacaklardır. Endişeli, bilinçli ve duyarlı işverenler ve çalışanlar, etik olduğu için bu tür kurslardan mezun olan işçi ve patronları arayacaktır. Bu bilgi çağıdır ve her ay birçok konuda araştırma yazısı yazanlar cahil olamaz. Dolayısıyla böyle bir kursun ortaya çıkması “eğer” meselesi değil, “ne zaman” meselesidir.

Beş yüz yıl önce Müslümanlar bilimin ve bilmenin zevkini kaybettiler. Bilgi arayışını tekrar başlatmak onların görevi ve sorumluluğudur.

Ben bilgiyi seçtim ve seçiyorum, cehaleti değil. 

2: 111… De ki: "Eğer doğruysanız, kanıtınızı gösterin!"

25:30. Ve Elçi diyor ki: “Rabbim! Elbette kavmim bu Kuran'ı hiç dikkate alınmayacak bir şey yaptı."

-İman isteyen münafık

Not: Bu yazı, “Islam: Knowledge or Ignorance?” yazısının (link) Google Translate ile yapılmış tercümesidir. Tercüme hataları vardır, anlaşılmayan fikirler için İngilizce yazıya bakmak lazım. Yazılanlar hakikat değildir, hipotezdir. Yani mutlak doğruluk iddiası yoktur, ve hataları mevcuttur. Karşı delilleri seviyorum ve bekliyorum. Ama karşı duyguları umursamıyorum. Delillerle çürütün, duygularla değil. 25:77 duanız yoksa, ehemmiyetiniz de yoktur diyor; bu sözü, deliliniz yoksa, ehemmiyetiniz yoktur diye anlıyorum. Saygılar.


author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar