Header Ads Widget

test banner

Yazmak Yaşamaktır


Yazmak düşünmektir ve düşünmek yaşamaktır. Düşünmeden yaşam kördür. Yazmak hissetmektir ve hissetmek yaşamaktır. Duygusuz yaşamak karanlık bir varoluş ve loş bir geçimdir.

Tanrı ilk sözleriyle bize yazmaktan bahsetti; yazı, O ve insanlar arasındaki bir ilişki türüdür. Tanrı kimdir? O, "(İnsana) kalemle yazmayı öğretti, İnsana bilmediklerini öğretti. (96:4- 5)" O, “Nûn; Kalem’e ve ehl-i kalemin onunla satır satır yazdığı yazılara yemin olsun ki" diyendir (68:1). "Ona (insana) konuşmayı talim" eden O'dur (55:4).

Yazmak, bireyin kendine olan yolculuğudur. Yazmak düşüncelerin ve duyguların aynasıdır, yazmak ruhun aynasıdır. Yazıyı ayna olarak kullanmadan kendimizi unutuyoruz, düşüncelerimizdeki kirleri ve duygularımızdaki deformasyonları fark etmiyoruz. Yazma, hem bir teşhis aracı, hem tedavi süreci hem de tembellik, gurur ve kıskançlık gibi psikolojik hastalıklarının önleyici tedbiridir. Yazmak, herkesin kullanabileceği ve kullanması gereken en güçlü anti-depresandır ve yazmak, herkesin daha sık ziyaret etmesi gereken stressiz bir ortamdır.

İnsanlar her zaman süper güçleri hayal etmişlerdir ki bu, eski mitlerinden ve modern masallarından da anlaşılmaktadır. Bununla birlikte, insanların çoğu iki gerçek ve erişilebilir süper gücü görmezden geldi: 96:4 ve 96:3'te bahsedilen yazma ve okuma. Bu süper güçleri kullanan kişiler, Michael Harts'ın kitabında bahsedildiği gibi dünyanın tarihini ve tasarımını değiştirdi. Yazmak, kendinizi değiştirmenin ve dönüştürmenin yoludur; yazma, toplumları değiştirmenin ve dönüştürmenin yoludur. Kelimeler kültürleri ve medeniyetleri inşa eder ve

kılıçlar kültürleri ve medeniyetleri yok eder. Kılıc insanları (people of sword), söz insanlarından (people of word) daha önemli ve etkili olduğunda, kültür ve medeniyet solup ölür. Söz insanları etkili ve önemli olduğunda, diyalog ve eleştiri gelişir, icatlar ve gelişmeler yayılır, Bilgi, Merhamet, Özgürlük ve Adalet kurulur. Çünkü kılıcın zihniyeti Bilgi, Merhamet, Özgürlük ve Adalet ile bağdaşmaz; çünkü kılıcın zihniyeti suistimal ve kötüye kullanıma açıktır. Bu yüzden kim olduğumuzu seçmeliyiz, kılıc insanları yoksa söz insanları olduğumuzu seçmeliyiz.

Bu nedenle, herkesin “kelime” zihniyetini geliştirmesi, herkesin diyaloğa ve eleştiriye açık olması gerekiyor.

Alışkanlıklar, zihniyetin, bilincin ve bilinçaltının dışsal tezahürleridir. Bu nedenle kendini değiştirmek isteyen birey, eski alışkanlıklarını değiştirmek ve yeni alışkanlıklar edinmek zorundadır. Bu nedenle günlük yazma alışkanlığı her insanın hayatında yer almalıdır. Yazma profesyonel yazarlarla sınırlı olamaz ve olmamalıdır. Spor faaliyetleri profesyonel sporcularla sınırlı değildir, herkes bunlardan yararlanabilir ve yararlanmalıdır. Benzer şekilde, herkes yazmaktan yararlanabilir ve yararlanmalıdır. Bir saatlik dikkatli yazmanın bir yıllık dikkatsiz ibadetten daha iyi olabileceğini anlamalıyız, bu da ilerleme ve faaliyetin farklı şeyler olduğu anlamına gelir.

Yazma ve okuma, Tanrı'nın yapmamızı söylediği ilk faaliyetlerdi. Yazma ve okuma diğer tüm yükümlülüklerden önce bahsedildi. Yazmak, okumak ve düşünmek inancın temelidir. İnanç, yazma, okuma ve düşünme olmazsa papağanlaşma, yediğini kusma ve taklit etme düzeylerini asla geçemez. Bu nedenle günlük yazma alışkanlığı her bireyin yeni normu ve yeni standardı haline gelmelidir; yazı farz-ı ayn (bireysel yükümlülük) haline gelmelidir.

Yazmak, okumak ve düşünmek kültürel inananların (kültürel müslümanların) seviyesinden düşünen inananların (düşünen müslümanların) seviyesine yükselmemize izin verebilir. Müslümanların tarihi ve kültürel deneyimlerini boşamak lazım ya da “Zihār” etmek lazım; sonra da İslam'ın ilkeleri ve prensipleri ile evlenmeliyiz. Müslümanların tarihi ve kültürel deneyimleri bazen İslam'ın ilkelerine yakindi, bazen de yakin değildi. Aklımızda, İslam'ın ilkelerini Müslümanların tarihi ve kültürel deneyimlerinden süzebilmeliyiz, aksi takdirde onları sonsuza kadar tekrar etmeye mahkum oluruz. Tarihi olaylara değil ilkelere uymayı öğrenmeliyiz. Ve İslam'ın ilkeleri Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgidir.

2:111 … (Onlara) de ki: “Eğer bu iddianızda samimi iseniz ve iddianızın doğruluğuna inancınız tamsa, delilinizi getirin.”

25:30. O gün Rasûl de, “Ya Rabbi, ” der, “benim halkım bu Kur’ân’a hiç değer vermedi ve onu arkasına attı.”

-İman isteyen münafık


Not: Bu yazı, “Writing is Living” yazısının Google Translate ile yapılmış tercümesidir. Tercüme hataları vardır, anlaşılmayan fikirler için İngilizce yazıya bakmak lazım. Yazılanlar hakikat değildir, hipotezdir. Yani mutlak doğruluk iddiası yoktur, ve hataları mevcuttur. Karşı delilleri seviyorum ve bekliyorum. Ama karşı duyguları umursamıyorum. Delillerle çürütün, duygularla değil. 25:77 duanız yoksa, ehemmiyetiniz de yoktur diyor; bu sözü, deliliniz yoksa, ehemmiyetiniz yoktur diye anlıyorum. Saygılar.author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar