Header Ads Widget

test banner

Beyaz Irkçı Terörist Kült: Ku Klux Klan

Irkçılık, insan ırklarının birbirine üstün olduğuna inanan felsefeye denir. İslam felsefesine göre ilk ırkçı, İblistir. Zira “Adem çamurdan, ben ateşten yaratıldım” (Sad: 38:76) diyerek Adem’e inkiyat etmemiş ve varlığı yaratana başkaldırmıştır. Irkçılık ideolojisinin Kur’an’a aykırı olması, İslam’ın fıtrat dini olmasından kaynaklanır. Zira Kur’an’a göre, İslam fıtrat dinidir. (Rum: 30:30) Irkçılık ise insana, fıtrat, renk ve ırk tayin eden Fatır-ı Hakime yapılan itirazdır. Fıtrata mugayyir her ideoloji gibi ırkçılık dahi insanoğlu’nun başına bela olmuştur. 

Irkçı ideoloji, bir ırkın digelerine üstün olduğuna inanması sebebiyle, kendisini merkeze alarak diğer ırkları aşağı görme hakkını kendinde görür. Bu ideoloji’nin en kötü şekliyle gözlemlendiği yer, Amerika’dır. Amerika’da Ku Klux Klan isimli örgüt, 24 Aralık 1865’te Amerika’nın Tennessee eyaletinde kurulan beyaz ırkçı ideoloji’ye sahip bir örgüttür. Bu örgüt özellikle siyahilere karşı yaptığı terror eylemleriyle bilinen beyaz ırkçı ve aşırı sağ bir yapılanmadır. Motivasyonunu etno-sentrik ve fundamentalist Protestan öğretilerden alır.

Amerika’da 18 Aralık 1862’de, köleliğin Abraham Lincoln tarafından tamamen kaldırılmasıyla iç savaş çıkmış ve Güney’de kölelik taraftarı halk ile Kuzey’de köleliğe karşı olan Amerikan halkı arasında çatışma yaşanmıştır. Savaş, Kuzey tarafının galibiyetiyle neticelenmiş ve 1865 yılında kölelik tamamen serbest bırakılmıştır. Siyahilerin özgürlüklerine yasal olarak kavuşmasını hazmedemeyen ve onlarla eşit koşullarda yaşamayı kabullenemeyen kimseler ise 1865’te bir kült yapı olarak nitelendirebileceğimiz, Ku Klux Klan örgütünü kurdular.

Her ırkçı oluşum gibi bu örgüt de, yabancı korkusu/düşmanlığı anlamına gelen zenofobi psikolojisinden beslendi. Zenofobi, tıpkı uzaylılardan korkan dünya insanı gibi kendinden olmayanın kendisi için tehlikeli ve zararlı olduğu varsayımına dayanır. Ötekileştirmek ve yabancı olarak addettiğini şeytanlaştırmak, her ırkçı ideolojinin irtikap ettiği bir insanlık suçudur.

Nitekim 1915'te çevrilen Bir Ulus'un Doğuşu isimli filim'de Ku Klux Klan örgütü ulusal kahramanlarmış gibi lanse edilmiştir. Thomas Dixon tarafından yazılan "Clansman" kitabından, yönetmen David Griffith ile sinemaya uyarlanan “Bir Ulusun Doğuşu" isimli film, bu örgütün ikinci kez yeniden canlanmasına vesile olmuştur. Zaten Ku Klux Klan örgütü, üç döneme ayrılır. Bunlar, 1865-1871 yılları arası ikinci olarak 1915-1944 arası ve 1946'dan günümüze kadar olan dönemi.

Klan'ın en güçlü olduğu dönem ise ikinci dönemi yani 1915 sonrası dönemdir. O dönemde özellikle 1924'lü yıllarda bu örgütün 4 milyon civarı taraftarı olduğu tahmin edilmektedir. Klan'ın yeniden güçlenmesinde bu filimin etkili olduğu düşünülmektedir. Sessiz bir film olarak oynanan bu film, Amerika'da ırkçılığın yeniden hortlamasına sebep olmuştur. Zira filmde siyahiler, beyaz kadınlara tecavüz eden sapıklar gibi gösterilmekte, Ku Klux Klan ise beyaz Amerikalı'nın ırzını ve haysiyetini koruyan ulusal kahramanlar gibi lanse edilmektedir.

Bu dönemde özellikle Klan üyeleri, bir çok siyahi Amerikalı'ya zulmetmişler onları adeta zorunlu tehcire maruz bırakmışlardır. Özellikle Missisipi gibi güneydeki eyaletlerde bir çok zulüm yaşanmıştır. Ne ki bu zulüm, sadece siyahilere değil aynı zamanda Yahudilere ve Katoliklere karşı da irtikap edilmiştir. Fedaral hükümet her ne kadar ırkçılığa karşı mücadele etse de yükselen ırkçı trende karşı, kısa vadede başarılı olamamıştır.

İşte bu yıllar ve sonrası, Amerika'da siyahi ırkçılık hareketlerinin de nesvu nema olduğu yıllardır. Zira ırkçılık tarih boyunca her zaman birbirini beslemiştir. Türkiye'de dahi Kürt ırkçılığı'nın güçlenmesine sebep Türk kafatasçılığı olmuştur. Zira ırkçılık, yaşamak için her zaman bir ötekine ihtiyaç duymaktadır. Evleri kundaklanan, babaları katledilen, ırzlarına geçilen siyahiler ise siyahi direniş hareketlerini başlatmışlar lakin onlar da ırkçılığın tersinden bir başka versiyonuna maruz kalmışlardır.

Bunlardan kimileri, Moorish Amerikalılar, İslam Ulusu, Ensariler gibi heterodox İslami kimliğe tutunmuşlar kimileri Siyah Panterler hareketinde olduğu gibi komünist ideoloji ile haklarını korumaya çalışmışlar kimileri de Martin Luther hareetindeki gibi sivil itaatsızlık yoluyla siyahi vatandaşların haklarını savunmuşlardır.

Siyahi İbraniler hareketi de dahil ırk merkezli siyahi kültlerin hemen hepsinde, Ku Klux Klan hareketinin zenofobik uygulamalarına karşı bir refleksin olduğu gerçektir. Yüzde Beşlikler grubunun siyah adamın Allah olduğunu iddia edecek derecede savrulmasının temelinde siyahilerin yaşadığı sosyo-psikolojik tarvamları yadsımak mümkün değildir. Ne ki ırkçılık hastalığının reçetesi hiç bir zaman tersinden ırkçılık yapmak değildir. Zira bunlar birbirlerini her yerde ve her zaman desteklemektedir.

Bugün dahi Amerika'da Ku Klux Klan, eskisi kadar olmasa da hala devam etmektedir. Ku Klux Klan, dünya'da ırkçılığı tetikleyen bir örgüttür. Adolf Hitler veya Mussolini gibi faşist liderlerden önce Ku Klux Klan vardı. Avrupa'da ortaya çıkan Skinheads (Dazlaklar) hareketine dahi ilham veren Ku Klux Klan hareketidir. Amerika'da Ku Klux Klan dışında da, ırkçılıktan beslenen kült haline gelen çeteler hala mevcuttur. Bunlar, Amerikan hapishanelerinde ceteler (supremacist gangs) olarak tezahür etmektedir.

Özellikle Donald Trump döneminde, bu örgüt kendisine daha güven duymuş ve Cumhuriyetçileri desteklemiştir. Trump'ın seçimi kazanmak için kullandığı patriotik retorik Amerika'da ırkçılık trendini güçlendirmiştir. Bugün George Floyd dahil siyahilere ve yabancılara karşı irtikap edilen cinayetlerin ve ayrımcı suçların temelinde Amerikan tarihindeki, Ku Klux Klan ruhunun irdelenmesi gerekir.

Bilgin Erdoğan
Twitter: @BilginErdogan1 
author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

2 Yorumlar

 1. Fiziksel ırkçılığı görebiliyoruz ama zihinsel ırkçılığın farkında değiliz.

  Birçok inanç, örneğin islam, kendisi gibi inanmayanları lanetler, düşman olarak görür, kendisine teslim olmayanın malını canını helal sayar.

  İnanç alanında yapılan bu ayrımcılığın ırkçılıktan hiçbir farkı yoktur. Aynı derecede ilkel ve vahşidir.

  İslam ırkçılığı lanetler gibi ifadeler düşünce zaafiyetidir. Irkçılığın özündeki ayrımcı bencil ruhu görmeyip sadece fiziksel özelliklerle düşünmektir. Bir çeşit aklın göze inmesidir.

  Irkçılığın özünde "farklı olana nefret" vardır ve bu konunuda şampiyon olanlar fiziki ırkçılardan çok inanç ve düşünce ırkçılarıdır.

  YanıtlaSil
 2. Bugün FETÖ gibi başka bir Cult yapılanlma ile alakalı bir belgesel izlemeye başladım. Bu cult yapılanmada karizmatik mehdi-olup-olmadığı-belli-olmayan ama kainat imamı-mı bir lider ve islami yayma, cennete gidip seçilmiş olma yok.

  Bunda kıyafet satmak üzerine kurulu bir cult.

  Fetullahçılar muhtemelen kendilerini böyle bir Cult ile karşılaştırmayı kabul etmez. Ama insana verdiği zarar bakımından Fetullahçılık 100000000 kat daha aşağı bir kült yapılanma.


  https://www.youtube.com/watch?v=L6eujSJ0-RU&feature=youtu.be

  YanıtlaSil