Header Ads Widget

test banner

Yüzde Beşlikler Kültü

Yüzde beşlikler, orijinal adıyla ‘Five Percenters’ grubu doğrudan “Siyah adam Allah’tır diyen” ama kendilerini de İslam’a nispet eden bir kült yapılanmadır. Harlem sokaklarında doğan bu yapılanma, Hip Hop kültürü’nün egemen olduğu, siyahi topluluklarda oldukça yaygındır. Zaten rap müziği yapan Brand Nubian, Rakim gibi gruplar, bu akımı hem benimsemişler hem de yaptıkları müzik vesilesiyle bu kültü, yaygınlaştırmaya çalışmaktadırlar. Biliyoruz ki rap müziği, yapısı itibarıyla aykırı bir kültüre hitap eder. 

Zaten rap, kelime olarak, ağır eleştiri demektir. Tıpkı tokat atmak anlamına gelen “slap” veya el çırpmak manasındaki “clap” gibi rap kelimesi de içinde yaşadığı toplumu, yaptığı müzik ile adeta tokatlayarak ağır dille eleştirir. Bu tarz bir müzik ise, zor şartlarda yaşayan Afro-Amerikan topluluğun duygularına tercüman olur. Rap müzik, bizim kültürümüzdeki hiciv mantığının adeta post-modern Afro-Amerikan kültüründe müziğe dönüşmüş hali gibidir. Zaten bu yapılanmanın ortaya çıktığı 1965’ler, aykırı yaşam tarzının yüksek dozlu yaşanmaya başladığı, Vietnam savaşından dolayı Hippi hayat tarzının hızla yaygınlaştığı sıra dışı bir dönemdir.
Yüzde Beşlikler, Elijah Muhammed’in, İslam Ulusu isimli hareketinden kopmadır. Bu hareketin kurucusu Clarence 13X, herkesin yakından tanıdığı isim olan Malcolm X’in dava arkadaşıdır. Tıpkı Malcolm gibi o da, Elijah Muhammed ile yollarını ayırır. Lakin MalcolmX, Müslümanlara göre hakiki İslam ile tanışırken; Clarence 13X, adeta yeni bir inanç sistemi kurmaya çalışmış, hatta ismini de “Allah-Father” olarak değiştirmiştir. 

Clarence 13X, Hiphop kültüründeki insanların, kendisine “Allah-Father” dediği bir isimdir. Bunu duyunca biz belki yadırgayabiliriz. Zira komşunun tavuğunun tıpkı gözümüze kaz görünmesi gibi bir durumdur bu. Lakin özellikle kimi sufi gruplarında, kişilerin kendilerini Allah’a nispet etmeleri oldukça yaygındır. 

Şair, “Kendi hüsnün hublar şeklinde peyda eyledin, Çeşm-i aşika dönüp sonra temaşa eyledin” derken bu beyit kulağımıza hoş gelir. Lakin Clarence13X, doğrudan doğruya ismini “Allah-Father” olarak değiştirerek, dobra dobra kendisinin Allah olduğunu ifade etmiştir. İnsanların birini yadırgamayıp diğerine bu ne saçmalık demesi ise tamamen anlatış tarzıyla ve kültürle alakalı bir durumdur. 

Elijah Muhammed’in liderliğini yaptığı İslam Ulusu (Nation of Islam) Hareketi ile 1963 yılında yollarını ayıran Clarence 13X, kendisi yeni bir hareket kurmuştur. Harlem’in kimsesiz ve yoksul siyahi gençleriyle ilgilenmiş, onlara kendi öğretilerini telkin etmiştir. İslam Ulusu içinden de kendisine katılan gençler olmuştur. 

Elija’nın İslam Ulusu Hareketini, farzı muhal Ortodoks İslam’a benzetirsek, Yüzde Beşlikleri de o ekol içinde bir takım bazı sufi gruplara benzetebiliriz. Nitekim Cerrahi tarikatı lideri Ömer Tuğrul İnançer de bir Ramazan programında “Hepimizin Allah olması lazım, Allah’tan başka İlah yoktur ama Allah’tan başka Allah yoktur demiyoruz” demişti. Clarence 13X, kadim dönemlerdeki “Enel Hak” vurgusunu, Harlem sokaklarında Hiphop kültürüne uygun bir jargonla dillendiriyordu. 

Yüzde Beşlikler kültünün ilginç bir Allah tasavvuru vardır. Clarence 13X der ki: Allah kelimesinde iki tane A, iki tane L harfleri ve bir tane de H harfi vardır. A harfi, İngilizcede ki kol anlamına gelen “Arm” kelimesine tekabül eder. L harfi, bacak anlamına gelen “Leg” kelimesine ve H harfi ise baş anlamına gelen “Head” kelimesine denktir diyerek aslında Allah iki kolu, iki bacağı ve başı olan insandır der. 

Kendilerine “Yüzde Beşlikler” denmesinin sebebi ise dünyadaki insanlara bakışlarıyla ilgilidir. Bu kültten olan kimseler dünyadaki insanların %85’inin cahil ve güdülen kütleler olduğunu söylerler. Bu cahil ve saf kütleler %10 azınlık tarafından yönetilmektedir. Bu azınlık insanlığı sömüren Beyaz Şeytani zihniyettir. İşte bu kimselere karşı mücadele vermekle mükellef bir %5’lik bir seçkin cemaat vardır ki, işte onlar da bu kültten olan kimselerdir. 

Kendilerini Yeryüzü Tanrıları Ulusu (Nation of God Earth) olarak gören bu cemaat, yeryüzüne adalet ve sevgi dağıtmakla ve beyaz şeytani zihniyete karşı savaş vermekle yükümlüdürler. Bu grupta siyah ırkçılığı, İslam Ulusu Hareketine göre daha yoğundur. 

Fard Muhammed, muhtemelen Amerika’ya Türkiye’den yerleşmiş bir isimdir. Clarence 13X, İslam Ulusu Hareketi kurucusu Fard Muhammed’in siyah olmadığı için kendisinin o yolu takip etmeyeceğini beyan etmiştir. Yüzde Beşliklere göre siyah ırk, ilk insanın rengidir ve adalet dağıtan Tanrının kendisidir. 

Clarence13X, Harlem gençlerini uyuşturucudan, sokak hayatından yaşadığı dönemde nispeten kurtarmış ve ilginç teolojisi ile onların zihinlerini uzun bir dönem meşgul etmiştir. Bu teolojide her harfin bir anlamı vardır. Alfabedeki harflere verdikleri anlamdan yola çıkarak hayatı yorumlamaya çalışırlar. Buna Yüzde Beşlikler, “Supreme Alphabet” derler. Bununla beraber her harfin sayısal bir karşılığı ve her sayının bir anlamı olduğuna da inanırlar. Yüzde Beşlikler kültünün jargonunda ise bunun adı “Supreme Mathematics” olarak ifade edilir. 

Her kült yapının nevi şahsına münhasır kültürü olduğu gibi Hip Hop kültürü içinde doğan Yüzde Beşlikler cemaatinin de kendi aralarındaki Amerika'daki şehir ve bölge isimlendirmeleri oldukça ilginçtir. Mesela Harlem için Mekke, Brooklyn için Medine, New Jersey için Yeni Kudüs, Dallas için Sudan gibi isimlendirmelerle kendi aralarında bir nevi kült dili icat etmişlerdir. 

Clarence 13X’in Harlem’in gençlerini etrafına çekerken kullanılan bu yöntem aslında İslam tarihinde bizim aşina olduğumuz bir ekoldür. Zira tarihte Hurufilik denilen Batıni akım, birçok şekilde Müslümanları gerek Şia gerek Sünni dünyada meşgul etmiştir. İslam tarihinde Hurufiliğe aynı zamanda "Cifr İlmî” denir. Bu gizemli ezoterik yaklaşımı İslam’a sokan ismin, Ebu Hattap el Esedi olduğunu biliyoruz. Gulat-ı Şia olarak tabir edilen Hattabiye mezhebinin kurucusu olan bu isim aynı zamanda, İslam’da reenkarnasyon denilen hulül inancının da mucididir. Gerek Moor hareketindeki reenkarne inancının gerek İslam Ulusu hareketinde şahit olduğumuz Allah’ın Fard Muhammed’e hulül etmesinin ve yine Yüzde Beşlikler grubunda matematiksel kodlamanın kendi tarihimizdeki temelleri Hattabiye mezhebidir. 

Clarence 13X’in tüm teolojisini bu yazıda detaylarıyla ele almayı düşünmüyorum. Lakin incelendiğinde görülüyor ki İslam tarihinde Hallac-ı Mansur, Muhiddin Arabi gibi isimlerin kullandığı yöntemi kendisinin de Harlem kültürüyle mezcederek kullandığı görülüyor. Hatırlarsak Karmatı lideri Hallac-ı Mansur’un, “Enel Hak” demesi gibi Clarence 13X’te kendisinin ve siyah adamın Allah olduğunu ifade etmiştir. Clarence 13X’in yazılarında Hallac-ı Mansur’a atıf yaptığına rastlamadım ama tavır olarak tarihteki Karmati liderler gibi davranmıştır. 

Karmatiler, tarihte Zenc isyanı sonrası Abbasilere karşı gelişen mistik ve sosyalist hareket olarak bilinir. Zenc isyanı, Tanzanya bölgesinden zorla getirilen siyahilerin Abbasi halifesine karşı başlattıkları isyandır. Karmatiler ise bu isyan sonrası, ortak mülkiyeti savunan ütopik bir akımdı. İşte Hallac-ı Mansur’da bu hareketin içinden bir isimdir. 

“Enel Hak” dediği için öldürüldüğü zannedilse de, aslında Karmati olduğu için idam edilmiştir. Clarence 13X veya nam-ı diğer ile Allah-Father ise 1969 Haziran’da suikast sonucu öldürülmüştür. Kendisi de Amerika’nın dış politikasını özellikle Vietnam işgalini çeşitli vesilelerle etrafındaki kişilerle protesto eden bir isimdir. 

Clarence 13X, ezoterik yöntemlerle Harlem gençliğini uyuşturucu batağından kurtarıp ideolojik bir duruş sergilemeye vesile olsa da 1969’da bugün onun öğretilerini takip edenler “gang-çete” gibi hareket etmektedir. FBI’ın listesinde bu grup çete olarak zikredilmektedir. Zira özellikle son yıllarda suç dosyası kabarık bir çete haline gelmiştir. Zira ezoterik yöntemlerle insanları, motive etmek yönlendirmek ve kandırmak oldukça kolaydır. 

Amerikan hapishane sistemi içinde de bu gruptan mahkumlara rastlamaktayım. Kendilerine ait bir dini servis olmadığı için daha çok “İslam Ulusu-Nation of Islam” gurubunun servislerine katılıp Farakhan’ın konuşmalarını dinlemekteler. Yüzde Beşlikler cemaatinde, İslam tarihindeki batıni ve hurufi damarla beraber Hip Hop kültürü ve dolayısıyla Hippi yaşam tarzının Afro Amerikan tarzında nevi şahsına münhasır özellikleri gözlemlenmektedir. 

Yüzde Beşlikler kültünde ezoterik ve gizemli öğretilerin cazibesine ve gücüne şahit oluyoruz. Harlem sokaklarında uyuşturucu kullanırken kendisini zavallı hisseden insanların bu tip öğretilerle kendilerini Allah zannetmesi üzerinde düşünülmeye değer bir durumdur. 

Bilgin Erdoğan
Twitter: @BilginErdogan1 
author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

1 Yorumlar

  1. Aptallıkta bizden beteri de varmış. Uyuşturucu çeken herifler kendini Allah sanıyormuş, bu çok iyiydi. Fethullah'ın hayranı bazı tanıdıklarım Gülen'in Mesih olduğunu söylüyordu. Birçok kişi gibi zamanında bu yapıyla yolum kesişti benim de. Dilim yandı bir kere, kült yapıların ne Mesihlerinin, ne de Allahlarının yanından geçerim artık.

    YanıtlaSil