Header Ads Widget

test banner

İslam: Kelime mi Kılıç mı?


Yirmi Beşinci Söz'ün başında Nursi, müşriklerin ilk Müslümanlara karşı uyguladıkları şiddetin nedenini açıkladı. Müşriklerin ilk Müslümanları susturmak ve boyun eğdirmek için iki seçeneği olduğunu savundu: kelime kullanmak veya kılıç kullanmak. Mekke müşrikleri bunun için tüm kaynaklara sahiptiler: Zengindi, eğitimli, tecrübeli ve çok sayıda idiler. Buna karşılık, ilk Müslümanlar fakir, eğitimsiz, deneyimsiz ve çok azdı. Mekke döneminin on yılında, sayıları birkaç yüz kişiyi geçmedi ve çoğu köleler, gençler, kadınlar, yabancılar ve düşük sosyoekonomik statüye sahip insanlardı. Ayrıca Mekke müşrikleri, mükemmel şairler, sözün efendileri ve retorik uzmanları olmakla övünüyorlardı.

İlk yol – kelimelerin kullanımı – kısa, kolay ve güvenliydi. İkinci yol – kılıç kullanmak – uzun, zor ve tehlikeliydi. Mantıklı adım ve akıllıca yol, ilk yolu seçmekti. Ancak Mekke müşrikleri ikinci yolu seçtiler. Neden? Çünkü birinci yol imkansızdı; çünkü kendi entelektüel güçsüzlüklerini, bilişsel ve akademik kısırlıklarını Yüce Kuran'a kıyasla gördüler ve anladılar. Bu nedenle, kılıç kullanımı ve şiddet uygulanması, zeka ve biliş alanlarında iktidarsızlığın ve kısırlığın kanıtıdır.

Bin dört yüz yıl ileri sarın: Müslümanlar kılıç kullanıyor ve Müslümanlar kelimeleri terk ediyor; Müslümanlar, hain siyasi liderleri ve hain din alimleri tarafından şiddet içermeyen söylem yerine şiddet içeren diyalektiğe yönlendirilir. Bunu yaparak, kendi entelektüel güçsüzlüklerinin ve akademik iflaslarının beyanını mühürlüyor, damgalıyor ve imzalıyorlar. Bu çağdaki Müslümanlar, geçmiş yılların müşriklerinin yöntem ve yollarını kullanırlar.

Şiddet kullanan insanlar kendi entelektüel güçsüzlüklerini beyan eder ve haykırırlar çünkü şiddet kelimeler, fikirler ve çözümler tükendiğinde başlar. Dolayısıyla İslam adına şiddet kullanan Müslümanlar, Kuran'ı sırtlarından bıçaklıyorlar; onlar her gün Kuran'a ihanet ediyorlar; Kuran'ın kağıdını değil, Kuran'ın manasını ve mesajını her gün yakıp gömüyorlar çünkü Kuran, ağaçlardan kalem, denizlerden mürekkep olarak bahsederek sözlerinin ve fikirlerinin asla bitmediğini ve durmadığını bildiriyor (18:109, 31:27). Şiddet kullanan günümüz Müslümanları, Kuran'ın hainleri ve İslam'ın hainleridir; ahirette ihanetten yargılanacaklar.

Şiddet kullanarak, Kuran'ın sözlerinin, fikirlerinin ve çözümlerinin bittiğini ve tükendiğini iddia ediyorsunuz ki, bu doğru değil. Şiddet kullanarak Kuran'ın 18:109 ve 31:27 ayetlerini inkar ediyorsunuz ve karşı çıkıyorsunuz. Şiddet kullanarak, kendi entelektüel iktidarsızlığınızın pisliğini temiz ve berrak Kuran'a atarsınız. Sen bir hainsin ve Kuran'a ihanetlisin. Şiddet uyguladığınız için sizi küçük görüyorum ve küçümsüyorum. Sana tükürmek istedim, ama tükürüğün salyasını bile hak etmiyorsun; hiç bir ilgiyi hak etmiyorsun.

Kuran kelimedir ve Kuran kılıç değildir. Kuran yumuşak ve tedrici bir iknadır ve Kuran acımasız ve acil bir zulüm değildir. Kuran'ın yaklaşık sekiz bin gün içinde indirilmiş olması, onun yumuşak ve tedrici bir ikna olduğunu kanıtlar; Kuran, sürekli ve yaşam boyu süren bir eğitimdir. İnsanların kendilerini anlamak için zamana ihtiyacı vardır ve kim olduklarını ve ne istediklerini anlamak ve tanımak için en az sekiz bin güne ihtiyaçları vardır. Bu nedenle, ilk Müslümanların kimliği ve bireyselliği sekiz bin gün boyunca yumuşak ve yavaş yavaş kelimeler kullanılarak inşa edildi. İlk Müslümanlardan hiç biri kılıcı alıp mızrak ucuna inanç dayatmadı; kılıçlar ve mızraklar müşriklerin argümanları ve ayrıcalıklarıydı; ilk Müslümanların emrinde tek bir silah vardı: sözler.

Kelimeler, fikirlerin, ideallerin ve ilkelerin kaplarıdır; sözcükler, düşünceleri ve duyguları katlamak, biçimlendirmek, dönüştürmek, değiştirmek ve kontrol etmek için kullanılan araçlardır; kelimeler ailenin, toplumun, kültürün ve medeniyetin temelidir. Kültür ve medeniyet inşa etmek için kelimelere ve en az sekiz bin güne ihtiyacımız var, ancak kılıçlar kültürü ve medeniyeti sadece sekiz bin saatte yok edebilir. Çocukluktan yetişkinliğe kadar bireyleri inşa etmek ve yetiştirmek için kelimelere ve sekiz bin güne ihtiyacımız var, ancak kılıçlar bu kişileri sekiz saniyede öldürebilir. Kılıcın zihniyeti, hasar ve ölüm zihniyetidir, ancak kelimenin zihniyeti, gelişim ve doğum zihniyetidir.

Yirminci yüzyılın başlangıcı, beş yüz yıl süren uzun süreli hastalık ve ıstırabın ardından Müslüman medeniyetinin ve kültürünün ölümüne işaret ediyordu. Dünyanın her yerindeki Müslümanlar ya dış güçler tarafından ya da kendileri tarafından mağlup edildi, sömürgeleştirildi ve küçük düşürüldü. O dönemde Müslümanlar kılıç kullanarak medeniyetlerini korumaya çalıştılar ama Allah bu girişimi başarısız kıldı. Yani artık Müslüman medeniyeti yok; medeniyet kalıntıları var. Ve iki seçeneğimiz var: ya kılıç kullanarak bu kalıntıları korumak ya da kelimelerle yeni bir medeniyet yaratmak. Kılıçlar korunmak için, kelimeler ise üretim için kullanılır. Ancak artık korunacak bir şey yok; sadece kalıntılar var.

Müslümanlar harabelerde yaşamak zorunda değiller; Müslümanlar harabeleri terk etmek zorunda; Müslümanlar kılıç korumasından çıkmak zorundadır; Müslümanlar kelimelerin üretiminde yaşamak zorundadır. Müslümanlar Yeni Dünya inşa etmelidir; yavaş yavaş ve kademeli olarak, kelime kelime, fikir fikir, ideal ideal, tuğla tuğla. Ve bu Yeni Dünyanın zihinsel mimarisi, Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilginin dört ilkesidir.

Kelimeler kılıçlardan daha keskindir. Kılıçlar kemikleri ve eti kesip yok edebilir, ancak kelimeler insanların zihniyetini ve ruhunu inşa eder ve yok eder. Kılıçlar iki metre etkiye sahiptir, kıtalararası balistik füzeler binlerce kilometre menzile sahiptir, ancak kelimeler uzay ve zamana, geçmişe, şimdiye ve geleceğe nüfuz edebilir. Kelimeler, kitle imha silahları ve kitle geliştirme araçlarıdır. Sözlere ve fikirlere hakim olacak olanlar, kendilerinin ve dünyanın efendileri olacaklar.

Kılıcın devri kapandı ve sona erdi, söz devri açıldı ve başladı. İnternetin ortaya çıkışı ve diğer teknolojik gelişmelerin icadı, kelimenin yeni çağında, yani bilgi çağında yaşadığımızı kanıtlıyor ve gösteriyor. Körü körüne bağlılık, taklitçi taklidi ve tarihsel emsallerin papağan benzeri tekrarı, başarı ve ilerlemenin yolu değil, inkar ve yenilginin kesin yoludur.

Kelimeler kılıçlardan daha güçlü ve daha etkilidir. Kılıçları kelimelere tercih edenler, ya bilinçsiz aptallar ya da bilinçli hainlerdir. Tanrı aptalları öğretsin ve hainleri cezalandırsın. Amin.

Ben kelimeleri seçtim ve kılıcın zihniyetini değil, kelime zihniyetini seçiyorum.

2: 111… De ki: "Eğer doğruysanız, kanıtınızı gösterin!"

25:30. Ve Elçi diyor ki: “Rabbim! Elbette kavmim bu Kuran'ı hiç dikkate alınmayacak bir şey yaptı."

-İman isteyen münafık

Not: Bu yazı, “Islam: Word or Sword?” yazısının (link) Google Translate ile yapılmış tercümesidir. Tercüme hataları vardır, anlaşılmayan fikirler için İngilizce yazıya bakmak lazım. Yazılanlar hakikat değildir, hipotezdir. Yani mutlak doğruluk iddiası yoktur, ve hataları mevcuttur. Karşı delilleri seviyorum ve bekliyorum. Ama karşı duyguları umursamıyorum. Delillerle çürütün, duygularla değil. 25:77 duanız yoksa, ehemmiyetiniz de yoktur diyor; bu sözü, deliliniz yoksa, ehemmiyetiniz yoktur diye anlıyorum. Saygılar.


author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

0 Yorumlar