Header Ads Widget

test banner

İslam: Güncellenmiş mi, Güncel Değil mi? (Devam mı, Reform mu?)

Önümüzdeki on makalede İslam'ı güncelleyeceğim çünkü İslam'ın mevcut versiyonu ve ifadesi güncelliğini yitirmiş durumda. Tanrı'nın yardımı ve rehberliğiyle, dört evrensel Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilim ilkesini kullanarak İslam'ı güncelleyeceğim. Kendime açıklayacağım konular güncellik, eskilik, refah, savaş, söz, kılıç, özgürlük, kölelik, ilkeler, emsaller, bilgi, cehalet, şefkat, zulüm, adalet, kapris, anlam, ifade, aile, LGBT olacaklardır. İşte feragatname: İslam'ı kendim için güncelleyeceğim ve sonuç, kendim için İslam'ın güncellenmiş bir versiyonu ve güncel bir ifadesi olacak. Bunu, görüşlerine saygı ve değer verdiğim Kurucan'ın önerdiği çeşitli "İslamlar" fikrini kullanarak yapıyorum.

İslam'ın şu anki versiyonunun modası geçmiş olduğunu yazdım. Bu iddiayı açıklığa kavuşturmama izin verin. Batı dünyası, son beş yüz yıl boyunca, düşünce ve eylem alanlarında muazzam ilerleme kaydetti. Müslüman dünyası son beş yüz yılda düşünce ve eylem alanlarında muazzam bir gerileme yaşadı. Müslüman dünyasının mevcut atmosferinde, siyasi pezevenkler ve din tacirleri, midelerini ve ceplerini doldurmak için İslam'ı bir oyuncak ve araç olarak kullanıyorlar. Onların manipülasyonlarının ve baskılarının kurbanı olmak istemiyorum ve bu yüzden İslam'ın tanımını gözden geçiriyor ve güncelliyorum. Aksi takdirde, siyasi pezevenkler ve din tacirleri bana karşı kendi İslam versiyonlarını kullanarak adaleti ortadan kaldıracaklar, özgürlüğümü sınırlayacaklar, merhameti hayatımdan silecekler ve bilgiyi iptal edecekler. Onların İslam versiyonlarının modası geçmiş, çünkü Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilim'e aykırıdır.

Ben ne siyasi bir liderim ne de din bilginiyim, ve bu iki grubun şahsen beni ve butun Müslüman dünyasını toplu olarak yüzüstü bıraktıklarını iddia ediyorum. Müslümanların ilk ve tek düşmanları, hemen hemen tüm siyasi liderleri ve neredeyse tüm din bilginleridir.

Bağlantılar isimli yazıda bahsedildiği gibi, tüm evrensel ilkeler ve genel kalıplar Tanrı'nın İsimlerine bağlıdır. Örneğin, evrensel Adalet ilkesi, Adil ve Muksit isimleriyle ilgilidir; Özgürlük Rabb ile bağlantılıdır; Merhamet Rahim ve Rahman ile bağlantılıdır; Bilgi Alim ve Hakim hakkındadır. Nursi bu kalıpları ve ilkeleri doğal dünyadan örnekler vererek açıklar; Onuncu Söz'e bakabilirsiniz.

İslam'ı Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilim ilkelerinin bireysel hayata ve toplumsal hayata uygulanması olarak tanımlıyorum. Bireysel yaşamın toplumsal yaşam üzerinde önceliği vardır; bu, Kuran'ın Mekke ve Medine bölümlerinin kronolojik sıralamasında örneklenmiştir. Bu, iknanın mevzuattan önce gelmesi gerektiği anlamına gelir; düşünce eylemden önce gelmeli, inanç ibadetten once gelmeli, plan inşa etmeden önce gelmeli, öğrenme öğretmeden önce gelmeli, uygulama vaazdan önce gelmelidir. Planı ve amacı olmayan bir ev inşa etmek saçma, mantıksız ve anlamsızdır; peki Müslüman bireyin zihinsel mimarisi nedir? Müslüman bireyin zihinsel mimarisi Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilimdir.

Adalet nedir? Adalet, sınırları bilmek ve onlara uymaktır. Tanrı her insana irade, bilgi, yaşam, bireysellik vb. verdi ve veriyor – hepsi sınırlıdır ve hepsinin sınırları var. Onları gözlemlemek ve aşmamak, adalettir. Kendi güçlerini ve bilgilerini abartan Firavun ve İblis'in (7:12, 38:76, 43:52) örnekleri, adaletsizlik örneklerini göstermektedir.

Özgürlük nedir? Özgürlük seçimdir. İnanma ya da inanmama, itaat etme ya da itaatsizlik, bilme ya da görmezden gelme, sevme ya da nefret etme seçimidir.

Merhamet nedir? Merhamet, koşulsuz sevgidir; gizli gündem olmadan aşktır. Merhamet, bir bütünün geçici olarak ayrılan ve yeniden birleşmeye doğru ilerleyen parçaları arasındaki çekim gücüdür.

Bilgi nedir? Bilgi, sınırlı ile sınırsız, zamansal ile ebedi arasında, kayıp ile bulunan arasında, yaratılmış ile yaratılmamış arasında, bilinen ile bilinmeyen arasında, sıfır ile sonsuz arasında, benim ve O'nun arasında bağlantıdır.

Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi ilkeleri evrenseldir ve her şeyi kapsar. Herkes onları ister, ancak yollar farklıdır. Nursi, Otuzuncu Sözde Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgiye götüren bu farklı yollar ve çeşitli araçlar hakkında yazdı.

Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi ilkeleri, kutsal metinleri inceleme metodolojisini oluşturur. Metnin bir kısmının anlamı Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi ilkelerini ihlal ediyorsa, barış zamanında sıkıyönetim yasasının askıya alınması ve uygulanmaması gibi, mecazi olarak yeniden yorumlanmalı, geçici olarak reddedilmeli ve mecazi olarak askıya alınmalıdır.

Bunun nedeni insan zihniyetinin sürekli değişip gelişmesidir ve Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi anlayışı da yüzyıldan yüzyıla, nesilden nesile, toplumdan topluma, kişiden kişiye değişmektedir. Bu yüzden yüzyılıma, toplumuma, coğrafyama uygun ve geçerli olan Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilim versiyonlarını kullanmalıyım. İlkelerin uygulamaları yerel ve özeldir, küresel ve genel değildir.

Belirli bir çağ ve evrensel ilkeler arasındaki etkileşim, mavi nesnenin sarı ışık altındaki görünümüne benzer. Mavi nesnenin yapısı ve yüzeyi değişmese de sarı ışığın altında siyah görünür. Öyleyse, Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi bu metaforik mavi nesnelerdir ve yüzyılın entelektüel atmosferi mecazi bir sarı ışıktır. Sarı ışık, mavi bir nesnenin özünü değiştirmez; sadece mavi nesnenin görünümünü değiştirir. Benzer şekilde, Adalet, Özgürlük, Merhamet ve Bilgi ilkeleri, farklı yüzyılların çeşitli ışıkları altında farklı görünmektedir. Ancak özleri değişmez.

Sonraki dokuz makalede, yukarıda bahsedilen metodolojiyi İslam'ın anlamını ve amacını kendime açıklamak, yorumlamak, incelemek, tanımlamak, ve yeniden inşa etmek için kullanacağım.

2:111 … (Onlara) de ki: “Eğer bu iddianızda samimi iseniz ve iddianızın doğruluğuna inancınız tamsa, delilinizi getirin.”

25:30. O gün Rasûl de, “Ya Rabbi, ” der, “benim halkım bu Kur’ân’a hiç değer vermedi ve onu arkasına attı.”

-İman isteyen münafık

Not: Bu yazı, “Islam: Updated or Outdated?” yazısının (link)  Google Translate ile yapılmış tercümesidir. Tercüme hataları vardır, anlaşılmayan fikirler için İngilizce yazıya bakmak lazım. Yazılanlar hakikat değildir, hipotezdir. Yani mutlak doğruluk iddiası yoktur, ve hataları mevcuttur. Karşı delilleri seviyorum ve bekliyorum. Ama karşı duyguları umursamıyorum. Delillerle çürütün, duygularla değil. 25:77 duanız yoksa, ehemmiyetiniz de yoktur diyor; bu sözü, deliliniz yoksa, ehemmiyetiniz yoktur diye anlıyorum. Saygılar.
author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

1 Yorumlar

  1. yazının ingilizce orjinal metni veya linki verilirse translate hatalarını baştan önlemiş oluruz.

    YanıtlaSil