Header Ads Widget

test banner

Kutsal İstismarı

Kutsal, daha çok dinsel anlamda ayrıca sevilen ve dokunulmaz olarak ifade edilen değerler için de kullanılan bir sıfattır. 

Uğruna canlar verilen kutsal, devlet otoritesi tarafından istismar edilebileceği gibi, farklı güç odakları ya da herhangi bir şahıs tarafından da suistimale uğratılabilir. 

Kutsala önem veren kişilerin çok olduğu bir toplumda, istismarı hedefleyen amirler ve yöneticiler değerli fikirleri satın alarak önemli oranda başarı elde ederler. Buradaki mantık, ilkelerin basamak olarak kullanılması ve insanların kandırılmasıdır. 

Araç olarak kullanılan ilkeler, konum elde edilmesinde oldukça işlevseldir. Bu araçla lider ve kadroların yaptığı her türlü izahat ve mantık yürütme, kitleler üzerinde susturucu bir etki yapar. 

Hukukun rafa kaldırılması durumunda ise kutsalın istismarı; yönetici zümreye can simidi olmuştur. Bu sefer de kutsal, bir amaç olarak görülür. Demokrasinin anlaşılmasına hizmet edecek eğitim, medya ve farklı düşünce unsurları kutsal birliktelik çerçevesinde yok edilirken toplumun genelinden fazlaca ses çıkmayacaktır. 

Kutsala verilen değer sebebiyle ondan kaynağını alan her türlü içeriğe halk tarafından geçiş üstünlüğü sağlanacaktır. Dolayısıyla siyasi, ticari, dini birtakım kötü hedefleri olanlar kutsalla yakınlıklarını gösterecek birçok argüman sunar. Bunlar duygusal bir nutuk olabileceği gibi marşlar, filmler, belgeseller gibi pr hedefli yayınlar da olabilir. 

Rakipleri ekarte etmenin en kolay yoludur, kutsalla kurulan bağlantı. Hadis uydurma nedenlerinde de görülebileceği gibi siyasi çekişmelerde üstünlük sağlamak, kendi görüşünü önde göstermek gibi konularda kutsal, kurtarıcı olmuştur. 

Kutsal ile kurulan ilişki müntesiplerinin çokluğu ölçüsünde kötü niyetli kişiye ekonomik alanlar olmak üzere katkı sağlar. Üst düzey makamlar, rant gelirleri, haksız kazançlarla örneklendirilebilecek gelir kapılarıyla ilgili kişi dünya hayatını rahat içerisinde geçirir. Özellikle hukuk sistemi gelişmemiş ve kanunları mütemadiyen esnetilebilen ülkeler bu düşüncedeki kişiler için verimli topraklardır. 

Din, vatan, başörtüsü, cami, tarihi eser ve siyasi liderlere yapılan saldırılar ya da o şekilde görüntüler verilmesiyle hedefe giden yolda yeteri kadar olağanüstü şartlar oluşturulmuş olur. Böylece korkutma ve terörize etme vurgularıyla hedefe konan zümre ya da kişilere karşı geniş kitlelerin desteği sağlanmış olur. 

Kutsalın istismar edilmesine karşı yapılması gereken ise, öncelikle bireysel inisiyatiflerden vazgeçmemek; devamında da toplumsal olarak evrensel hukuk ve ahlak ilkelerini savunmak olmalıdır. 

Ali Bulut
author

"Sorumluluk Reddi" Konusunda Önemli Bilgilendirme:

Münferit Fikir Platformunda yazılan tüm yazılar, aksi MFP YYK tarafından belirtilmedikçe yazarların kendi görüşleridir. MFP’nin ve platformdaki diğer yazarların görüşlerini yansıtmaz veya ifade etmez.

Yorum Gönder

1 Yorumlar

  1. gerçekten çok güzel bir noktaya değinmişsiniz kutsal istismarını ele alarak. çünkü birçok örnekte de gördüğümüz gibi kutsal dediklerimiz bir süre sonra putumuz haline geliyor bir nevi . yazılarınızı takdir ediyorum sorunları genel ele alış tarzınızı üslubunuzu ; fakat bu yazının çözüm yolları bu konu hakkındaki araştırmalar kutsal propagandası konularında konuyu biraz daha açarsanız ve detaylandırırsanız . yazılarınızın devamıı bekliyorum

    YanıtlaSil